Návštěva v dětském centru Chovánek

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V polovině května se další skupina našich studentů 3. ročníku oboru Sociální činnost vydala do brněnského dětského centra Chovánek, domova pro zdravé i postižené děti, ohrožené zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním. Také tentokrát se studenti seznámili s příběhy dětí, které v Chovánku našly nový domov, a ukázali, že jim jejich osud není lhostejný přinesli dětem drobné hračky, sladkosti a hygienické potřeby. Vrchní sestra Eva Holubová velmi ocenila sociální cítění našich studentů a také my jim děkujeme za projevenou podporu dětem v Chovánku.

Hlavním cílem exkurze bylo i tentokrát seznámení studentů s provozem tohoto zařízení a získání informací o možných pracovních místech na pozici sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách. „Exkurzi v Chovánku beru jako velice zajímavou zkušenost. Hlavně si cením toho, že jsme měli možnost nahlédnout do všech částí objektu a také se setkat s personálem i samotnými klienty centra,“ říká student Filip Chadim.

Exkurze se lehce protáhla, protože studentům se v Chovánku velmi líbilo, zaujala je zejména aktivizační práce s dětmi. „Naši studenti viděli na vlastní oči, jak dobře je o děti v tomto zařízení postaráno a jak celý systém funguje. Pochopili také, jak důležitá je pomoc v oblasti sociální péče,“ vysvětluje Dagmar Pošmůrná, vyučující odborných předmětů. „Někteří studenti dokonce projevili zájem absolvovat v Chovánku povinnou praxi ve 4. ročníku,“ dodává učitelka.

Nestátní zdravotnické zařízení Chovánek, jehož zřizovatelem je město Brno, se nachází v městské části Bystrc. Má celkovou kapacitu 70 dětí: 50 míst je v dětském centru pro děti do 3 let a 20 míst v zařízení pro děti a mladistvé vyžadující okamžitou pomoc. Děti jsou do tohoto zařízení umisťovány na základě rozhodnutí soudu nebo na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí, obvykle z důvodu zanedbávání péče, týrání nebo zneužívání.