Návštěva učitelů z finské školy Hyria Education

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně, Projekty

V minulém týdnu zavítali do naší školy dva učitelé informačních a komunikačních technologií z finské školy Hyria. Návštěva proběhla v rámci programu Erasmus+ a navázala na zářijový výjezd našich vyučujících ICT do Finska. Hyria se účastní různých typů mobility a rozvojových projektů Erasmus+ a momentálně jedná s naší školou o možnosti vzájemných mobilit pro žáky oboru ICT.

Během svého pobytu na Purkyňce navštívili finští učitelé výuku IT předmětů různých specializací, připravili prezentaci o své škole pro naše žáky 3. ročníku a neformálně diskutovali se zájemci z řad našich učitelů o různých otázkách týkajících se jejich školy a finského školství obecně. Finové také navštívili naši partnerskou firmu Kyndryl, kde by se jejich studenti mohli zúčastnit praxe společně s našimi studenty.

„Setkání s finskými kolegy hodnotím jako oboustranně přínosné. Hosté byli milí a vstřícní a všichni, včetně našich studentů ICT, doufáme v další spolupráci,“ říká Elena Tomanová, učitelka angličtiny, která se finským hostům po celou dobu jejich pobytu v Brně věnovala.

Hyria Education je multidisciplinární vzdělávací instituce poskytující vysoce kvalitní vzdělávací služby mladým i dospělým studentům. Nabídka jejích služeb zahrnuje základní odbornou kvalifikaci, další odbornou kvalifikaci a specializovanou odbornou kvalifikaci ve 27 různých vzdělávacích sektorech. Mezinárodní aktivity Hyrii se zaměřují na vzájemnou výměnu studentů a zaměstnanců ve spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi.

 


Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců  – Stínování 6 učitelů školy ve finské škole po dobu 2 dní
Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060951
Doba realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022
Celkový grant projektu: 147 770 €

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.