Kreslíme v plenéru

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Díky netradičnímu pojetí výuky výtvarné výchovy na naší škole měli studenti 1. a 2. ročníku oboru Sociální činnost možnost si během září a října vyzkoušet klasickou, ale ve školách méně využívanou výtvarnou techniku kreslení v plenéru. Studenti rádi opustili své lavice a vydali se na školní dvůr, aby nakreslili to, co vidí očima, srdcem, fantazií. Kreslení v přírodě je velmi zaujalo a je tedy více než pravděpodobné, že se k němu opět vrátí s příchodem teplejšího jarního počasí.

Zkušenost s kresbou v přírodě byla pro většinu studentů 1. i 2. ročníku nová, ale možná právě proto o to zajímavější. „Malování venku se mi moc líbilo, byla to zábava a skvělé oživení výuky. Ráda trávím čas v přírodě a malování mě baví. Jediné, co bych příště ocenila víc, je teplejší počasí,“  říká Kateřina Jůzová, studentka třídy S1B. Její třída absolvovala kreslení v plenéru minulou středu, za doznívajícího babího léta.

Jak ukazují kladné ohlasy většiny studentů, při kreslení v plenéru panovala ve všech třídách dobrá nálada, většinou umocněná slunečným počasím. „Kreslení na školním dvoře se nám líbilo, hodně jsme se u něj nasmáli, protože některé naše výtvory stály opravdu za to. A jako bonus jsme si pochutnávali na sladkých hruškách ze školní zahrady,“ říká Alexandra Vilímková, studentka třídy S2C.

„Kreslení v plenéru pokládám za obohacující, protože příroda nám poskytuje k výtvarnému ztvárnění nádherné podněty. Nezbytnou podmínkou pro tuto aktivitu jsou potom dobrá nálada a otevřené oči,“ říká Martina Tichá, učitelka výtvarné výchovy. „Zadání kresby na školním dvoře bylo pro všechny třídy volné. Kdo si netroufl na malování flóry, mohl nakreslit koš, kryt hydrantu, světlo,“ dodává.

Plenér je  technika zobrazování objektů v přirozeném světle a v přírodních podmínkách, která umožňuje zachytit přímý dojem krajiny, určité osvětlení, počasí apod. Začala se používat v Anglii na počátku 19. století, velmi populární se stala mezi francouzskými impresionisty, a proto se pro ni vžilo francouzské označení plenér (en plain air – na vzduchu).