Návštěva Mahenova památníku

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve čtvrtek 23. února navštívili naši studenti 2. ročníku oboru Informační technologie, Průmyslová ekologie a Silnoproudá elektrotechnika Mahenův památník, jednu z poboček Mahenovy knihovny a místo konání řady kulturních akcí. Prohlédli si autentickou Mahenovu pracovnu a dozvěděli se zajímavé informace nejen o životě Jiřího Mahena, ale také o vzniku brněnské městské knihovny, kterou Mahen založil a která dnes nese jeho jméno. Součástí exkurze byla také prohlídka rekonstruované půjčovny knih, aby se studenti seznámili i s širokým spektrem knihovnických služeb, které Mahenův památník nabízí.

V Mahenově památníku se studentů ujala energická knihovnice Marcela Staňková, která jim poutavou formu představila historií Mahenova památníku i životní osudy Jiřího Mahena. „Na půdě domu, kde se konají menší kulturní akce, jsme viděli i trám, natřený bílou barvou, kde jsou prý pozitivní geopatogenní zóny,“ říká Zdeněk Puš, student oboru Silnoproudá elektrotechnika. „Zajímavé ale je, že právě tam Mahen dobrovolně ukončil svůj život,“ dodává student.

Nejvíce času strávili studenti v Mahenově pracovně. Asi nejvíce je tam zaujal dobový telefon se záznamem hlasu Jiřího Mahena. „Když jsme zvedli sluchátko, slyšeli jsme skutečný Mahenův hlas. Jedná se prý o záznam smuteční řeči z pohřbu nějakého spisovatele,“ říká Ondřej Munclinger, student oboru Průmyslová ekologie. Další „atrakcí“ Mahenovy pracovny pak byla vycpaná liška, která se prý podobala skutečné lišce, kterou kdysi Jiří Mahen dostal darem a která chvíli ve vile skutečně žila.

Mahenův památník byl vybudován v domě na Mahenově ulici č. 8, v němž Jiří Mahen bydlel do své smrti. Slavnostní otevření památníku se konalo v roce 1992, na podzim roku 2018 pak proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy. V současné době poskytuje Mahenův památník tradiční knihovnické služby i možnost účastnit se nejrůznějších kulturních a společenských aktivit (besed, přednášek, literárně-dramatických pořadů). Díky své specifické otevírací době nabízí čtenářům a návštěvníkům příjemné zpestření nedělního dne.