Naši studenti součástí Evropského parlamentu a Rady EU

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Naši studenti 1. ročníku oboru Ekonomika a podnikání se 2. listopadu zúčastnili interaktivního semináře s názvem Rozhoduj o Evropě Staň se na den tvůrcem evropské politiky, který se pod záštitou českého předsednictví v Radě EU konal v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. V simulovaném prostředí si vyzkoušeli rozhodování o evropských záležitostech na půdě EU: po celý den se zabývali problematikou politické reklamy a v rámci rozprav k jednotlivým částem legislativního návrhu si ověřili své argumentační schopnosti.

Devět studentů se na jeden den stalo součástí Evropského parlamentu a pět studentů zaujalo místo v Radě EU, v níž v roli zástupců hájili zájmy vybraných států. V rozpravách předkládali své připomínky k jednotlivým částem legislativního návrhu týkajícího se politické reklamy a v rámci zákulisních bojů se snažili získat podporu dalších členů. Na závěr proběhlo hlasování o předloženém legislativním návrhu, který byl po zapracování několika pozměňovacích návrhů přijat.

A jak se studentům „práce“ v institucích EU líbila? „Rozhodně to pro nás byla zajímavá zkušenost. Podklady k jednání jsme sice dostali předem, ale stejně jsme museli celý den o daném tématu hodně přemýšlet a zapojit své argumentační schopnosti,“ říká naše studentka Michaela Ondroušková, která „zasedala“ v Evropském parlamentu.

Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě Staň se na den tvůrcem evropské politiky je určen středoškolákům ze všech typů škol z České a Slovenské republiky a přibližuje jim rozhodovací proces na úrovni EU. Jedná se o promyšlenou kombinaci jednodenních interaktivních seminářů v regionech a simulaci zasedání institucí EU. Součástí každého semináře je také debata s politiky, odborníky na projednávaná témata a dalšími osobnostmi veřejného života.