I letos se jsme se zapojili do projektu Pojďte s námi znakovat

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V průběhu října se naši studenti 2. ročníku oboru Sociální činnost stejně jako v loňském školním roce zúčastnili interaktivního zážitkového workshopu s názvem Pojďte s námi znakovat. Dozvěděli se řadu informací o světě lidí se sluchovým postižením a prostřednictvím praktických modelových situací si vyzkoušeli, jak se v určitých situacích s neslyšícími nejlépe dorozumět. Znalosti získané během workshopu studenti jistě využijí jak při své praxi, tak v každodenním životě.

V úvodu workshopu studenti získali základní informace o typech sluchového postižení a také cenné rady, jak se k lidem se sluchovým postižením správně chovat, jak v případě potřeby upoutat jejich pozornost a jak navázat komunikaci. „Workshop byl velice zajímavý. Paní lektorka nám moc pěkně vysvětlila, jak neslyšící vnímají svět a jak se s nimi co nejlépe dorozumět,“ říká Tereza Novotná, studentka třídy S2A.

Součástí workshopu byly různé aktivity, které měly studentům svět sluchově postižených maximálně přiblížit. „Zahráli jsme si tichou poštu trochu jinak a zjistili jsme na vlastní kůži, že odezírání ze rtů není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá,“ říká Adéla Tulisová, rovněž studentka třídy S2A. „Mně osobně dělalo problém odezírat i úplně lehké slovo,“ doplňuje studentka.

Právě praktická část workshopu sklidila mezi našimi studenty největší úspěch. „Mám radost, že jsem se dnes naučila znakovou abecedu a také pár vět ve znakové řeči,“ říká Natálie Kozlová, další ze studentek třídy S2A. „Zároveň jsme si všichni uvědomili, že být neslyšící je opravdu těžké,“ dodává.

Projekt Pojďte s námi znakovat realizuje na školách v Jihomoravském kraji brněnská pobočka neziskové organizace Tichý svět. Ta se stejně jako pobočky v jiných krajích podílí na integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a poskytuje jim celou řadu služeb – odborné sociální a právní poradenství, tlumočení nebo sociální rehabilitaci – a od  loňského roku pořádá i kurzy českého znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením.