Naši studenti poznávali významná místa v Anglii

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve dnech 2. až 8. 3. 2024 proběhl edukativně-poznávací zájezd studentů naší školy do Londýna a jižní Anglie. Zájezdu se zúčastnili zájemci ze druhých a třetích ročníků napříč všemi obory školy.

Studenti navštívili historicky významná místa a kulturně důležité stavby nejen v hlavním městě Velké Británie – Londýně, ale také v oblasti jižní Anglie. Poznání historie a kulturního bohatství navštívené země bude zcela jistě přínosem pro srovnání rozdílných kultur a společenských tradic.

Velkou výhodou akce bylo také ubytování studentů přímo v hostitelských rodinách. Tato skutečnost přispěla k rozvoji jejich jazykových kompetencí. Poznání odlišností kultury v tomto prostředí nabývá na autentičnosti. Další pozitivní zkušeností je bezesporu budování vztahů a vzájemné spolupráce mezi žáky napříč studovanými obory.

Pro pedagogický doprovod účast na edukativně-poznávacím zájezdu představovala nenahraditelnou zkušenost při aplikování pedagogického vedení studentů v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Vzájemná spolupráce pedagogického doprovodu, průvodkyně a studentů přispěla k dobré atmosféře celého pobytu v zahraničí.