Motivujeme studenty k dárcovství krve

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V pátek 16. prosince se na naší škole konala přednáška o dárcovství krve, jíž se zúčastnili studenti 3. ročníku oborů Informační technologie a Sociální činnost. Dozvěděli se, jak důležitá je pro záchranu lidských životů krev, za jakých podmínek se mohou stát jejími dárci a řadu dalších cenných informací. V závěru přednášky se rozvinula velmi živá debata, která svědčila o tom, že dané téma studenty opravdu zaujalo někteří se dokonce rozhodli stát dárci krve.

O významu dárcovství krve informovala naše studenty MUDr. Nikola Cíchová, vedoucí úseku dárců krve v bohunické fakultní nemocnici. Zdůraznila, že darování krve je jedinečný dar člověka člověku a pomáhá zachraňovat lidské životy, a svoji přednášku doplnila poutavými příběhy z praxe, kdy lidská krev pomohla zachránit lidský život nebo přinejmenším zdraví konkrétního člověka.

„Paní doktorka nám vysvětlila, jaká pravidla platí pro dárcovství krve, jaké typy odběrů se provádí, co mohou dárci před odběrem jíst, co si mají vzít s sebou v den odběru a jaké jsou mezi jednotlivými odběry intervaly,“ říká Tomáš Macek, student oboru Informační technologie a jeden z těch, na něž přednáška zapůsobila natolik, že se rozhodl krev opravdu darovat.

Transfuzní a tkáňové oddělení ve FN Brno patří k nejvýznamnějším oddělením svého druhu v České republice a podílí se také na mezinárodních výzkumných projektech. Bylo prvním pracovištěm, které u nás zavedlo nad rámec povinné legislativy testování infekčních markerů u dárců krve a patří tak k průkopníkům v oblasti zvyšování bezpečnosti hemoterapie, Má také největší sklad trombocytů v ČR a největší zkušenosti s jejich výrobou i aplikací.