Roztočili jsme kola naplno

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V úterý 13. prosince se naši studenti 4. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili přednášky s názvem Roztáčíme kola naplno, kterou pro ně uspořádalo brněnské ParaCENTRUM Fénix organizace specializující se na pomoc lidem s poškozením míchy. Studenti se seznámili nejen s poskytovanými službami centra a s náplní práce jeho zaměstnanců, ale zejména s životním příběhem pana Marka, jednoho z klientů a zároveň spolupracovníků centra, který se následkem těžkého úrazu sám pohybuje na invalidním vozíku. Během přednášky se studenti mohli zeptat na všechno, co je v souvislosti s tělesně postiženými lidmi zajímá, a doplnili si tak znalosti z maturitních předmětů Sociální péče a Sociální zabezpečení.

Život tělesně postižených přišla našim studentům přiblížit vedoucí sociální rehabilitace Lucie Marková spolu se svým kolegou panem Markem. Díky spontánnosti obou přednášejících byla rychle prolomena počáteční bariéra a studenti kladli panu Markovi jeden dotaz za druhým. „Mě třeba hodně zajímalo, jak se u nás lidé k handicapovaným spoluobčanům vlastně chovají,“ přiznává Patrik Hlucháň, student 4. ročníku.

„Přednášky tohoto typu jsou výborným doplněním výuky, protože dají studentům nejen bližší náhled na danou problematiku, ale také jim poskytnou informace o případných pracovních místech,“ říká Dagmar Pošmůrná, vyučující odborných předmětů, a dodává, že tuto přednášku inicioval student naší školy Viktor Svoboda, který v ParaCENTRU Fénix na podzim absolvoval praxi.

ParaCENTRUM Fénix, jehož sídlem je areál brněnské Kociánky, bylo založeno v roce 2004. Svým klientům nabízí široké spektrum služeb – sociální rehabilitaci, osobní asistenci, fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, půjčování kompenzačních pomůcek či pořádání rekondičních pobytů pro klienty a jejich rodiny.