Kulturní soutěž Vánoce 2022

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Poslední adventní středu proběhla naše tradiční předvánoční soutěž, do níž se zapojili studenti ze všech ročníků a studijních oborů a dokázali tak, že kultura má své místo i na odborné škole. Soutěžilo se celkem ve 3 kategoriích literárních (recitace uměleckého textu, recitace vlastní poezie, přednes vlastní prózy) a 2 výtvarných (kresba/malba a počítačová grafika/foto). Ocenění poroty za literární část si odnesli Patrik Hlucháň, Jan Vrzala a Magdalena Děcká, za výtvarnou část Marie Řehůřková a Jan Truneček. Vítězům srdečně gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za pěkný kulturní zážitek.

Soutěž byla zahájena recitací uměleckých textů, následovala recitace vlastní poezie a přednes vlastních prozaických textů. Mezi jednotlivá vystoupení byla vložena hudební čísla, která příjemně oživila program a vánočně naladila publikum. Soutěžní práce z výtvarných kategorií byly umístěny na stojanech a zájemci si je mohli prohlédnout před zahájením soutěže nebo po jejím ukončení.

Všichni soutěžící ze sebe vydali maximum, a tak měla porota při vybírání vítězů jednotlivých kategorií nelehký úkol. Velmi pěkně to vyjádřila zástupkyně ředitele Renata Řezáčová, která vítězům předávala diplomy: „I když teď ode mě dostávají diplom jen někteří z vás, zasloužili by si ho všichni. Oceňuji, že jste dokázali překonat trému a dnes tu před námi veřejně vystoupili.“

Součástí předvánočního vystoupení studentů byla i divácká soutěž, která spočívala v napsání krátké básně s tematikou Vánoc. Jak se ukázalo, ochotně se do ní zapojili nejen studenti, ale i někteří vyučující. Na všechny přítomné zkrátka dýchla ta správná předvánoční atmosféra, za což patří náš velký dík všem soutěžícím i dalším studentům, kteří se na kulturním programu podíleli.