Rozšiřujeme si znalosti genetiky

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Před vánočními prázdninami se naši studenti 3. ročníku oboru Sociální činnost vydali na exkurzi do Mendelova muzea, aby se seznámili s  odkazem G. J. Mendela a prohloubili si své znalosti z oblasti genetiky. Kromě prohlídky expozice věnované Mendelovu životu a pokusům je čekal také vzdělávací program, jehož prostřednictvím se dozvěděli, jak z DNA vzniká protein, jaký je rozdíl mezi šlechtěním a genetickou modifikací a řadu dalších zajímavých informací. Pomocí interaktivních her se studenti také podrobněji seznámili s problematikou vrozených genetických onemocnění, s nimiž se mohou setkat ve svém budoucím profesním životě.

Exkurze začala prohlídkou expozice s názvem G. J. Mendel: Příběh skromného génia, která studenty seznámila s Mendelovým životem a jeho prací na principech dědičnosti. Navazující expozice nazvaná Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky pak studenty vtáhla do tajů buněčného jádra a interaktivní formou jim představila Mendelovy pokusy, základy genetiky a molekulární biologie. Studenti si rovněž vyzkoušeli své schopnosti rozlišovat fake news a pravdivé informace o geneticky modifikovaných organismech

Co studenty zaujalo nejvíce? Určitě interaktivní hry, které jim přiblížily podstatu Edwardova, Turnerova a Downova syndromu. „Myslím si, že interaktivní program byl pro nás velmi užitečný, protože jsme měli možnost obohatit své znalosti o různých genetických chorobách, se kterými se můžeme setkat v oblasti sociální práce,“ hodnotí přínos exkurze studentka Vanesa Lindaurová.

Mendelovo muzeum, které se nachází v autentických prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně, vzniklo v roce 2002. Od roku 2007 je pracovištěm Masarykovy univerzity a svou činností navazuje na odkaz G. J. Mendela. Muzeum je místem setkávání odborníků i centrem prezentací výsledků vědy, kromě stálé expozice věnované G. J. Mendelovi nabízí i přednášky z oblasti genetiky a dalších vědeckých oborů.