I my chceme pomoci a stát se dárci krve

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve středu 15. listopadu se na naší škole konala přednáška na téma „Dárcovství krve“, jíž se zúčastnili studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost. Dozvěděli se, jak důležitá je pro záchranu lidských životů krev, za jakých podmínek se mohou stát jejími dárci a řadu dalších cenných informací. V závěru přednášky se rozvinula velmi živá debata, která svědčila o tom, že dané téma studenty skutečně zaujalo a někteří se rozhodli stát dobrovolnými dárci krve.

O důležitosti dárcovství naše studenty informovala odbornice z úseku dárců krve v bohunické fakultní nemocnici. Zdůraznila, že dárcovství je jedinečný dar člověka člověku, protože v mnohých případech dochází k úrazům z nepozornosti, přecenění svých sil či nedbalosti a nevíme, kdy budeme tuto nenahraditelnou tekutinu potřebovat.

Přednášející studentům vysvětlila, jaká jsou doporučení pro dárcovství krve, jaké jsou typy odběrů, jaké musí mít zdravotní předpoklady a co mohou dárci před odběrem jíst a pít. Svoji přednášku doplnila poutavými příběhy z praxe. Studenta Alexandra Vilímková prohlásila: „Získali jsme velmi užitečné informace, které nás budou motivovat k darování krve, protože nikdy nemůžeme vědět, kdy ji budeme potřebovat“.

Transfuzní oddělení v bohunické Fakultní nemocnici patří mezi jedno z největších takových pracovišť v České republice. Na svém webu uvádí, že pouhým jedním odběrem lze zachránit až čtyři další lidské životy. Jelikož je dárců dlouhodobý nedostatek a lidská krev je jednou z mála věcí, které nelze vyrobit uměle, je důležité mít stále na paměti sdělení, kterým celá akce končila: „Jednou z nejcennějších lidských vlastností je pomáhat si. A proto každý, kdo se stanem dárcem krve, pomáhá zachraňovat lidské životy“.