Firmy předávají své zkušenosti

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V první polovině února se naši studenti 3. ročníku zúčastnili dvou workshopů, které pro ně připravily brněnské firmy Y Soft a Kyndryl. Workshop firmy Y Soft, který se konal 7. února v sídle firmy, byl určen žákům oboru Informační technologie a přinesl jim odpovědi na otázku, jak vybudovat úspěšnou firmu zabývající se softwarem a elektronickým hardwarem. Účastníky workshopu s názvem Prezentační dovednosti, který pracovníci firmy Kyndryl uspořádali 10. února v naší škole, byli studenti oboru Ekonomika a podnikání – ty zanedlouho čeká veletrh studentských firem JA EXPO v Praze, na němž získané prezentační dovednosti jistě využijí.

Workshop a exkurze ve firmě Y Soft

Během workshopu se studentům věnoval výkonný ředitel firmy Václav Muchna. Podělil se s nimi o svůj životní příběh o budování úspěšné firmy a poté odpovídal na jejich dotazy týkající se podnikání. „Bylo zajímavé slyšet, jakým způsobem firma funguje a jakými principy se řídí. Hodně mě zaujala mě zmínka o bezmanažerském prostředí,“ přiznává student Viktor Vaculík.

K dalším částem programu patřila návštěva firemního oddělení robotiky a na závěr si studenti ve skupinkách si vyzkoušeli, jak vzniká podnikatelský nápad. Kladné ohlasy účastníků svědčí o tom, že si workshop maximálně užili. „Akce nám rozhodně rozšířila obzory a předala zajímavý mindset. Proto bych rád poděkoval jejím organizátorům,“ okomentoval návštěvu firmy Y Soft student Viktor Nevrkla.

Workshop Prezentační dovednosti

Podělit se o své cenné zkušenosti s prezentováním přišli za našimi studenty manažeři z firmy Kyndryl. Nejprve studentům vysvětlili, jak vytvořit dobrou prezentaci a jak ji co nejlépe „prodat“. Poté si studenti sami vyzkoušeli dvouminutový monolog před třídou na téma, které si sami zvolili, a dostali od pracovníků Kyndrylu konstruktivní zpětnou vazbu.

„Nácviku prezentačních dovedností a tvorbě prezentací klademe v tuto chvíli velkou pozornost,“ vysvětluje Klára Havlíčková, učitelka odborných předmětů. „30. března budou totiž naši studenti na veletrhu v Praze formou krátké prezentace na pódiu představovat své studentské firmy. Za své vystoupení a celkovou reprezentaci své firmy pak budou hodnoceni a získají tak i zpětnou vazbu,“ uzavírá vyučující.