Finští studenti na Purkyňce

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Začátkem února přijeli do naší školy na dvouměsíční výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ první dva studenti z finské Hyrii. Několik prvních dní strávili ve výuce a nyní budou až do konce března na odborné praxi v naší partnerské firmě Kyndryl. V září čeká výměnný pobyt několik našich studentů oboru Informační technologie a do Hyrie zamíří i někteří z našich učitelů IT, kteří budou prostřednictvím tzv. stínování sbírat zkušenosti z finské výuky.

Ve škole navštěvovali finští studenti hodiny angličtiny a automatizace. „Ve výuce se jim moc líbilo,“ říká Elena Tomanová, učitelka angličtiny, která má výměnný pobyt na starost. „Překvapilo je ale, jak moc se naše výuka liší od té jejich,“ dodává vyučující. Ve škole se finští studenti seznámili se skupinou našich studentů, kteří se jim budou věnovat po zbytek pobytu – ten Finové tráví ve firmě Kyndryl, kam chodí na praxi i naši studenti.

S finskou školou Hyria, multidisciplinární vzdělávací institucí poskytující vysoce kvalitní vzdělávací služby mladým i dospělým studentům, se naší škole podařilo navázat spolupráci v loňském roce. V rámci projektu Erasmus+ KA1 jsme se dohodli na vzájemných výměnných pobytech studentů, které kombinují výuku odborných předmětů a angličtiny ve škole s odbornou praxí ve firmě.

 

 

 


Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců  – Stínování 6 učitelů školy ve finské škole po dobu 2 dní
Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060951
Doba realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2022
Celkový grant projektu: 147 770 €

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.