Úspěch našich studentů v soutěži Enersol

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulé úterý se naši studenti 3. ročníku oboru Průmyslová ekologie zúčastnili krajského kola soutěže Enersol. Navzdory velmi silné konkurenci se třem z nich Zuzaně Vlkové s prací Úspory plynu v panelových domech a zelený vodík, Antonínu Tišnovskému s prací Biokotel  v naší firmě a Jakubu Maňáskovi s prací Fotovoltaika na chalupě podařilo svou prezentací zaujmout odbornou porotu natolik, že postoupili do celostátního kola soutěže. K jejich úspěchu jim blahopřejeme a doufáme, že se jim podaří zabodovat i v celorepublikovém finále.

Do krajského kola soutěže, které se konalo na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, bylo z naší školy vybráno šest soutěžních prací, a to v kategoriích Enersol a inovace nebo Enersol a praxe. Nejlepšího umístění dosáhla Zuzana Vlková, která v kategorii Enersol a inovace obsadila 2. místo. Výběr tématu její práce ovlivnil vojenský konflikt na Ukrajině a s ním související nárůst cen energií. „Přemýšlela jsem, jak snížit naši závislost na zemním plynu, jehož cena je nyní extrémně vysoká,“ říká studentka.

Úspěšní jsme byli i v kategorii Enersol a praxe, v níž naši studenti Antonín Tišnovký a Jakub Maňásek skončili na 3. a 4. místě. Pro své úspěšné soutěžní projekty našli oba inspiraci ve svém okolí: Antonín Tišnovský využil rodinných zkušeností s biokotlem a Jakub Maňásek popsal fotovoltaickou elektrárnu, kterou má jeho rodina na chalupě.

Enersol je národní projekt podporovaný ministerstvem životního prostředí, který se zaměřuje na ekologii, alternativní zdroje energie a snižování emisí v dopravě. Soutěž studentských projektových prací s tematikou ochrany životního prostředí probíhá každý rok ve třech kolech: školním, krajském a celostátním, finále soutěže se bude letos konat ve dnech 23. a 24. března v Nymburku.