Druháci experimentovali a objevovali ve science centru VIDA!

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Na konci října navštívili studenti druhého ročníku oboru Informační technologie brněnský zábavní vědecký park VIDA. Program proběhl v rámci akce INOVÁTOR – týden pro střední školy, což studentům umožnilo zažít den šitý na míru jejich potřebám v rámci středoškolského studia.

Studenti měli možnost zkoumat různé oblasti vědy v praxi. Šlo zejména o fyziku, chemii, biologii, ale také další zákoutí přírodních věd. Kromě volného prohlídky areálu se naši studenti zúčastnili rovněž takzvaných Science shows, které jsou zaměřeny na praktické pokusy. Díky poutavě sestavenému programu byly účastníkům názorně ukázány děje a přiblíženy pojmy, o nichž dříve slýchali pouze ve školních lavicích. Šlo například o pokusy objasňující Newtonovy pohybové zákony či ukázku fungování obnovitelných i neobnovitelných elektrických zdrojů energie v praxi. Domů tudíž studenti odcházeli obohaceni o mnoho nejen zajímavých, ale také užitečných poznatků.

To potvrzovaly také jejich pochvalné reakce. Ladislav Čermák ocenil zejména interaktivitu celého areálu: „Co bylo skvělé, byla možnost praktického zapojení a vlastního zkoumání. Měli jsem příležitost postavit si vlastní model raketoplánu, vyzkoušet si, jak funguje gravitační simulátor, nebo odpálit vodíkovou raketu. V centru byly také různé zábavné interaktivní hry a výzvy.“ Další ze studentů David Kosek dodal: „Musím říct, že to byl jeden z nejzajímavějších výletů, jaké jsem kdy podnikl. Hned po vstupu do centra jsme byli fascinováni interaktivními expozicemi a vědeckými experimenty, které nabízelo. Na závěr mě navíc velmi oslovily zajímavé vědecké experimenty.“

Zábavní vědecký park VIDA! nabízí přes 170 interaktivních exponátů, které podněcují tvořivost, zručnost a objevování zákonitostí, kterými se řídí svět kolem nás. Nedílnou součástí centra jsou pravidelná představení plná pokusů a výukové programy pro školy, které přibližují přírodní vědy širší veřejnosti.