Beseda o náhradní rodinné péči

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve čtvrtek 9. února proběhla v prostorách naší školy beseda studentů 3. ročníku oboru Sociální činnost se zaměstnanci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Díky ní se studenti podrobněji seznámili s problematikou náhradní rodinné péče, získali představu o náplni práce úředníka na oddělení sociálně-právní ochrany a částečně si také zmapovali svoje profesní možnosti po absolvování střední školy.

První část besedy byla věnována formám náhradní rodinné péče. Pracovnice z oddělení rodinné politiky odboru sociálních věcí Taťána Rousová seznámila studenty s aktuálním legislativním rámcem v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, právní problematiku se jim snažila přiblížit na konkrétních příkladech z praxe. „Na besedě jsem se dozvěděla hodně zajímavých věcí a uvědomila jsem si, jak složitá a dlouhá cesta vede k adopci dítěte,“ přiznává studentka Natálie Štrůblová.

V druhé části besedy se se studenty o svoje bohaté profesní zkušenosti podělil Michal Juryšek, který se zabývá kontrolou kvality sociálních služeb. Otestoval si znalosti našich studentů v oblasti zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vysvětlil jim roli krajského úřadu při kontrole kvality v sociálně-právní ochraně dětí. „Beseda se mi moc líbila, díky ní jsem získal jasnou představu, o čem práce na oddělení sociálně-právní ochrany dětí vlastně je,“ říká student Filip Chadim.

Odbor sociálních věcí JMK koordinuje poskytování sociálních služeb na území kraje a je zřizovatelem 28 příspěvkových organizací (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením). K jeho dalším funkcím patří např. koordinace jednotného postupu správních orgánů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, zpracování koncepce rodinné a seniorské politiky nebo podpora mezigeneračního soužití a rozvoj prorodinných aktivit.