10 věcí, které se naši studenti dozvěděli o drogách

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V pátek 5. května se studenti 1. ročníku oborů Informační technologie a Sociální činnost zúčastnili interaktivní přednášky s názvem 10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách. Získali spoustu praktických informací týkajících se negativního účinku drog na tělo i mysl člověka a na základě skutečných příběhů uživatelů drog si mohli uvědomit, že i jedno chybné rozhodnutí může negativně ovlivnit jejich celý další život.

 

V průběhu přednášky byli studenti seznámeni s nejčastějšími návykovými látkami a s jejich účinky na lidské tělo. Mnozí byli překvapeni zjištěním, že nejpoužívanější drogou je alkohol – látka, která je společností obvykle velmi dobře tolerována. Přednášející se se studenty také podělila o řadu autentických příběhů drogově závislých. „Přednáška pro nás byla určitě užitečná a rozhodně splnila svůj účel – varovat nás před drogami,“ říká Roman Svoboda, student 1. ročníku oboru Informační technologie.

Akce studenty zaujala zejména tím, že i sama přednášející byla v minulosti na drogách závislá, ale podařilo se jí z kolotoče drogové závislosti vymanit. „Líbilo se mi, že slečna Veronika mluvila o vlastních zkušenostech a neříkala jen to, co si můžeme přečíst v nějaké knížce. Mám díky tomu lepší představu, jak drogy na člověka působí z dlouhodobého hlediska,“ říká Jan Šproch, student 1. ročníku oboru Informační technologie.

Přednášku pro studenty uspořádalo sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu, které působí v České republice už od roku 2002 a je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací zabývajících se protidrogovou prevencí. V rámci své činnosti sdružení každoročně organizuje akci s názvem Cyklo-běh za Českou republiku bez drog největší pravidelnou protidrogovou kampaň spojenou se sportem, jejímž prostřednictvím chce upozornit na nutnost protidrogové prevence.