Spolupracujeme s evropskými školami

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve třetím dubnovém týdnu navštívila naši školu učitelka Patricia Mateo ze školy Institut Juan Brosa v Barceloně, jejíž studenti ekonomických oborů spolupracují s našimi studenty 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání na eTwinningovém projektu zaměřeném na podnikání. Pedagožka přijela v rámci tzv. job shadowingu a čas strávený v naší škole využila na maximum: navštívila výuku v různých třídách, seznámila studenty s formou výuky ve Španělsku, sama několik hodin i vyučovala a s učiteli naší školy si vyměnila jak zkušenosti z výuky, tak výukové materiály.

Nejvíce času strávila Patricia Mateo během pobytu na naší škole se studenty 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, kteří jsou v letošním školním roce zapojeni do mezinárodního eTwinniningového projektu. Studenti jí představili své firmy i produkty, které vyrábějí. „Paní učitelku naše produkty velmi zaujaly. Sama si jich několik zakoupila a poskytla nám i užitečné rady a cennou zpětnou vazbu,“ říká studentka Alena Žďárková.

Naše škola je aktivní v programech eTwinning a Erasmus, díky čemuž máme kontakty s mnoha školami v Evropě. Stínování neboli job shadowing probíhá na partnerských školách či v jiných organizacích navázaných na školní vzdělávání. Účastník stínování vstřebává metody a postupy práce zavedené přijímací organizací a následně testuje nově získané poznatky v praxi ve své domovské instituci.