Získali jsme Certifikát kvality pro náš projekt eTwinning

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

eTwinningový projekt s názvem Young European business people, realizovaný v loňském školním roce našimi studenty 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání, byl minulý týden oceněn Certifikátem kvality. Programu eTwinning se naše škola zúčastňuje pravidelně a rovněž Certifikát kvality, který hodnotí zvláště komunikaci a spolupráci mezi studenty, získáváme každoročně.

Naši studenti oboru Ekonomika a podnikání se do programu eTwinning již tradičně zapojují v rámci předmětu Studentská firma, v němž si v průběhu jednoho školního roku vyzkouší založení a vedení vlastní firmy. Během realizace projektu eTwinning navíc pracují v mezinárodních týmech, tzv. Trzích, a prostřednictvím obchodní korespondence si fiktivně vyměňují zboží i pracovníky, pracují na vizuálním stylu firem a hlavně se zabývají sociálními i ekologickými aspekty podnikání.

V rámci oceněného projektu Young European business people spolupracovali naši studenti se zahraničními partnery ze 4 odborných škol: z Německa, Španělska, Polska a Slovinska. „Spolupráce si klade za cíl hlavně komunikaci studentů v angličtině se studenty z jiných evropských zemí a tím zlepšení jejich jazykových a dalších dovedností a také výchovu k evropanství,“ říká Ing. Elena Tomanová, koordinátorka projektu na naší škole, která se eTwinningem zabývá již od roku 2005.

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a je financována Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. Účastníkům na svém portálu nabízí zázemí, nástroje a služby pro realizaci krátkodobých či dlouhodobých mezinárodních projektů.