Víme, jak se učit!

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Během podzimu absolvovali všichni naši studenti 1. ročníku workshop s názvem Jak se učit na střední škole?, který pro ně připravily pracovnice Školního poradenského pracoviště. Prostřednictvím workshopu studenti nejen zjistili, jakým způsobem funguje lidská paměť a pozornost, jaké druhy paměti využíváme a co je to křivka zapomínání, ale měli také možnost se seznámit s různými metodami učení a s faktory, které ukládání informací do paměti napomáhají. Získali tak cenné podněty, jak se učit efektivněji, což se jim v průběhu studia bude jistě hodit.

Během workshopu zaujaly studenty zejména techniky učení a někteří z nich se je rozhodli vyzkoušet v praxi. „Určitě využiju krabičkovou metodu a také metodu nazvanou rajče, podle níž se má člověk 25 minut učit a pak si dát 5 minut pauzu,“ říká Adam Košíček, student oboru Slaboproudá elektrotechnika, a přiznává, že až do workshopu si vlastně nikdy neuvědomil, jak důležité jsou při učení pravidelné přestávky.

Za velký přínos workshopu pokládají studenti také skutečnost, že je přiměl k zamyšlení nad tím, jak se správně učit, aby jejich příprava do výuky byla maximálně efektivní a projevila se i na jejich prospěchu. „Workshop mě donutil zamyslet se nad tím, jak se vlastně učit, jak často a jak moc,“ říká Sarah Buchtová, rovněž studentka oboru Slaboproudá elektrotechnika.

„Ohlasy studentů na workshop jsou velmi pozitivní, takže ho určitě budeme pořádat i v příštím školním roce,“ říká Hana Svobodová, učitelka odborných předmětů a jedna z pracovnic Školního poradenského pracoviště. „Střední škola totiž klade na studenty vyšší požadavky než škola základní. Prostřednictvím našeho workshopu se snažíme studentům přechod na střední školu usnadnit,“ doplňuje a zároveň přeje jménem Školního poradenského pracoviště všem studentům v novém roce hodně studijních úspěchů.