Umíme vytvořit projekt pro biokotel i pro fotovoltaickou elektrárnu

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulou středu proběhlo školní kolo soutěže Enersol, v němž naši studenti 3. ročníku oboru Průmyslová ekologie prezentovali své projekty s ekologickou tematikou. Soutěžili ve dvou kategoriích: Enersol a praxe a Enersol a inovace. Vítězem první kategorie se stal Antonín Tišnovský se svou prací Biokotel v naší firmě, v druhé soutěžní kategorii obsadila 1. místo Hoang To Uyen, která svoji práci pojmenovala Energie moře. Vítězům blahopřejeme k úspěchu a všem studentům děkujeme za účast. Všechny soutěžní práce budou odeslány do krajského kola Enersolu a my věříme, že některá z nich se probojuje do celorepublikového finále soutěže.

Studenti na svých soutěžních projektech pracovali už od září, a jak sami říkají, při výběru tématu se v rámci kategorie Enersol a praxe většinou inspirovali ve svém okolí. „Můj strýc vlastní biokotel, takže toto téma mi bylo velmi blízké. Zároveň mě  zajímalo, jak mohou lidé v dnešní době šetřit energií,“ říká Antonín Tišnovský.

Jakub Maňásek, který se v kategorii Enersol a praxe umístil jako druhý, pro svůj soutěžní projekt zase využil své zkušenosti s fotovoltaickou elektrárnou: „Fotovoltaiku máme na chalupě už od roku 2013. Ve své práci jsem se zaměřil na komponenty FVE a na hybridní systém, který na naší chalupě využíváme.“

Cílem soutěže Enersol, která se za podpory ministerstva životního prostředí koná již od roku 2004,  je rozšíření a zkvalitnění výuky zaměřené na obnovitelné zdroje energie, energetické úspory a snižování emisí v dopravě. Soutěž probíhá každý rok ve třech kolech – školním, krajském a celostátním – a naši studenti oboru Průmyslová ekologie v ní pravidelně dosahují velmi dobrých výsledků.