Studenti „Rozhodovali o Purkyňce“ v rámci fiktivních voleb

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Studenti prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání se na začátku prosince zapojili do školního projektu „Rozhoduj o Purkyňce“, kdy si vytvářeli vlastní politické strany. Studenti rozhodovali především o tom, co je potřeba na naší škole změnit nebo nově vybudovat. V rámci předmětu Základy společenských věd se snažili o vytvoření svého smysluplného programu, názvu i loga strany. Projekt měl přesah i do předmětu Zpracování textu a dat, kde vytvářeli plakáty s vlastním volebním číslem. Jako zpestření celého projektu si každá strana natočila svůj minutový volební spot, kde se představila ostatním studentům.

I přes menší nepřízeň technického vybavení se podařilo v úterý 12.12. zdárně završit projekt. Celkem vystoupilo 17 politických stran rozložených mezi 61 studentů. Po představení všech skupin došlo na samotné volby, kdy studenti mohli zvolit volit stranu, která je nejvíce zaujala. Studenti byli povzbuzováni k tomu, aby svůj hlas věnovali straně, jejíž program a prezentace je přesvědčily nejvíce.

Ač všechny strany předvedly perfektní přípravu, nejvíce hlasů získala strana Společná cesta, která se snažila o zlepšení školní posilovny. Se svým velice kreativním reklamním spotem dokázala přesvědčit většinu účastníků. Do popředí se dostaly i strany BŽVD (Brněnská želva v domácnosti), OKO a STROP (Strana obecného pořádku). Studentka Kristýna Stodolová hodnotila průběh akce kladně: „Více jsem se spřátelila se svými spolužáky a celkově to posílilo moje sociální dovednosti. Byla to zábava a prezentování naší strany jsem si užila.“

Tato projektová výuka rozvíjela dovednosti v oblasti politického myšlení a komunikace, ale také poskytla studentům prostor pro projev vlastních názorů. Šlo i o výjimečnou příležitost pro budování týmové práce a komunikativních schopností, které jsou klíčové nejen v politice, ale i v každodenním životě. Celý projekt ukázal, že učení může být nejen teoretické, ale i praktické, a že zapojení studentů do reálných situací může být zážitkem a cestou k hlubšímu porozumění danému tématu.