Navštívili jsme Zámeček Střelice

Petr ČížekAktuálně

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se vydali naši žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost na odbornou exkurzi do Zámečku ve Střelicích u Brna, jejímž cílem bylo propojení teoretických poznatků z vyučování s realitou v praxi. Žákům se věnovala vedoucí Domova pro osoby se  zdravotním postižením Mgr. Zuzana Roubalová, která si všechny účastníky získala svým bezprostředním vystupováním a partnerským přístupem.

Na začátku exkurze se žáci dozvěděli, že Zámeček Střelice, jehož cílovou skupinou jsou lidé s různým stupněm mentálního postižení, poskytuje klientům dvě sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením a Týdenní stacionář.

Získali také informace o provozu, financování a personálním obsazení zařízení. „Líbilo se mi, že paní Roubalová nemluvila jen o teorii, kterou už známe, ale hlavně nám vysvětlila, jak vše funguje v praxi,“ chválí čtvrteční akci naše žákyně Alžběta Jeřábková.

Po výkladu Mgr. Roubalové následovala prohlídka objektu. Žáci navštívili tři různá oddělení, která klientům na základě jejich zdravotního stavu poskytují větší či menší míru podpory, a měli tak možnost poznat osoby s různými druhy mentálního či kombinovaného postižení, což pro ně silně zapůsobilo.

„Bylo to setkání s tvrdou realitou, uvědomila jsem si, jak psychicky i časově náročná tato práce je,“ říká Štěpánka Kyrschová, další z našich žákyň. Žáci si také prohlédli terapeutické dílny, bazén, tělocvičnu i venkovní prostory objektu.

V rámci exkurze byl dostatečný prostor také pro dotazy žáků a pro diskuzi, což její účastníci velice ocenili. „Exkurze se mi moc líbila, paní vedoucí nám vše krásně vysvětlila, chovala se k nám přátelsky a ukázala nám zařízení i uživatele služby. Vážím si toho, že zodpověděla všechny naše otázky,“ uzavírá spokojeně naše žákyně Kristýna Vitoňová.