Klání budoucích ajťáků

PurkyňkaAktuálně

V minulém týdnu proběhl na naší škole 12. ročník Purkiády soutěže, kterou již tradičně pořádáme pro mladé talenty informačních technologií. Úspěšní řešitelé získávají bonifikaci v přijímacím řízení na naši školu.

Řečeno jazykem většiny soutěžících: úterý 22. únor – 66 účastníků – 8 zajímavých úloh – 5 učeben a 3 hodiny přísně logického myšlení. To vše lze shrnout do jediného slova –  Purkiáda – soutěže pro žáky základních škol, kteří se zajímají o informatiku.

Zadání připravili naši současní žáci oboru Informační technologie, kterým patří velký dík za pomoc při organizaci celé soutěže. Zajímavé úlohy a skvělou organizaci ostatně ocenili i soutěžící. Jeden z nich přímo poznamenal: “Jsem rád, že jsem se na Purkiádu přihlásil, je to pro mě cenná zkušenost. Během soutěže navíc panovala pohodová atmosféra, takže za mě super akce.”

Řada soutěžících si podala přihlášku ke studiu na naší střední škole, takže se můžeme těšit na další setkání s úspěšnými řešiteli.

Naše fotogalerie vám nabízí snímky z průběhu soutěže i ze slavnostního vyhlášení výsledků.