Díky nejmodernějším pomůckám připravujeme studenty do praxe i na vysokou

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Tři nové modely 3D tiskáren, tři špičkové 3D scannery, dron využitelný v oblasti digitalizace velkoformátových objektů či simulátor pro chytrou domácnost. To jsou jen některé z moderních digitálních pomůcek, které naše škola v poslední době zakoupila pro výuku odborných předmětů. Naším cílem je, aby se studenti naučili pracovat s novými nástroji v oblasti 3D grafiky, prototypizace a digitalizace reálných objektů a získali tak dobrý základ pro budoucí studium na vysoké škole či lepší uplatnění na trhu práce. Peníze na nákup pomůcek poskytlo MŠMT v rámci podpory využívání pokročilých digitálních pomůcek ve výuce.

Nové 3D tiskárny, scannery či dron nejvíce využijí ve výuce studenti 2. až 4. ročníku oboru Informační technologie. „Prostřednictvím 3D tiskáren učíme studenty nejen to, jak využívat nejnovější metody tvorby v oblasti 3D grafiky a prototypizace, ale také základům materiálového inženýrství. 3D scannery podporují kreativní tvorbu studentů, kteří se například učí digitalizovat objekty do filmu či pracovat se speciálními vizuálními efekty,“ vysvětluje učitel odborných předmětů Leo Nitče. „Znalost 3D technologií je dnes nejen trendy, ale hlavně potřebná v praxi,“ doplňuje pedagog.

Práce s moderními technologiemi však není doménou jen budoucích informatiků. Pro výuku digitalizace menších objektů se dvě z nově zakoupených tiskáren využívají i v elektrotechnických předmětech, a to nejen těch maturitních, ale i učebních. „Asi nejvíce využíváme v rámci výuky 3D tiskárny při opravách různých komponentů, obvykle pro tisk krytek ovládacích prvků k elektrickým zařízením. Vyrábíme například kryty na měřicí přístroje nebo mřížky na ventilátory silnoproudých zařízení. Naším cílem je, aby 3D tiskárna byla do budoucna v každé ze školních dílen,“ říká vedoucí učitel odborného výcviku Pavel Svoboda.

Nákup moderních technologií samozřejmě oceňují i naši studenti. Asi největší radost z nových 3D tiskáren mají studenti 3. ročníku oboru IT Lukáš Kučera a Ondřej Svoboda. Tiskárny jim totiž umožnily dokončit jejich zajímavý projekt z loňského školního roku zaměřený na výrobu tiskové struny pro 3D tisk z pet lahví. „Nové 3D tiskárny nám pomohly projekt úspěšně dokončit a nyní pomocí 3D tisku vyrábíme vlastní 3D tiskárnu. Je skvělé, že všechno můžeme realizovat přímo ve škole a nebrzdí nás omezená kapacita tisku,“ pochvalují si oba studenti.

Postupně se snažíme zapojit do výuky i moderní technologie a postupy v oblastech, jako jsou například robotizace či smarthome – už během 2. pololetí tohoto školního roku si tak studenti přímo ve výuce vyzkouší simulaci chytré domácnosti. Zapojování moderních technologií do výuky přitom reflektuje i požadavky firem, kam naši studenti chodí na povinnou praxi ve 3. a 4. ročníku, a cenné zkušeností z praxí pak studenti zúročí při psaní svých závěrečných maturitních prací.