Na návštěvě u největšího světového výrobce elektronových mikroskopů

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve středu 31. ledna 2024 navštívili studenti druhého ročníku oboru slaboproudá elektrotechnika brněnskou pobočku americké firmy Thermo Fisher, která je největším producentem elektronových mikroskopů na světě. Jelikož se mikroskopy používají nejen v přírodních vědách a farmacii, ale také v polovodičovém průmyslu či materiálových vědách, studenti si mohli odnést spoustu cenných poznatků. Naše škola navíc sídlí v bývalé budově firmy Tesla, kde pan profesor Armin Delong se svým týmem začal elektronové mikroskopy vyrábět.

Studenti se od pohotových průvodců dozvěděli spoustu zajímavých i praktických informací. Například zjistili, jaký je princip elektronové mikroskopie, jak se musí připravit vzorky, jak vysoké napětí se používá, k čemu je potřeba vakuum nebo tekutý dusík. Protože veškerá montáž probíhá ve velmi čistém prostředí, museli studenti pro vstup do těchto prostor použít kombinézy i pokrývku hlavy.

Firma pro studenty po úvodních informacích připravila coffee break, a po vyčerpávající exkurzi také další bohaté občerstvení. Na závěr programu byly studentům předány výpisy z vysvědčení, ke kterému jim firma Thermo Fisher připravila i malé dárečky. Pozitivní reakce na sebe tedy nenechaly dlouho čekat. Jeden ze studentů Tomáš Havránek prohlásil: „Exkurze byla zajímavá, bez elektronové mikroskopie by se spousta věcí vůbec nedala zjistit. Třeba jsem netušil, která kytka má nejmenší pylové zrno na světě.“ Odpověď na tuto otázku si ale prozatím necháme pro sebe, ať neochudíme o radost z objevování ani ostatní zájemce.

Brněnské technologické centrum patří mezi největší pobočky Thermo Fisheru, a to nejen v Evropě, ale i celosvětově. V brněnské pobočce se montují nejenom prozařovací – (transmisní) elektronové mikroskopy – TEM a rastrovací (skenovací) elektronové mikroskopy – SEM, ale také spektroskopy. V Brně se dohromady vyrobí zhruba jedna třetina všech elektronových mikroskopů na světě.