Manipulace ve světě financí podruhé

PurkyňkaAktuálně

Dne 15. 2. 2022 se třídy EZ1 a L1 zúčastnily druhé části preventivního programu s názvem Manipulace ve světě financí, který v naší škole opět uspořádala nadace Podané ruce. Studenti se nejprve podrobněji seznámili s pojmem multilevel marketing a dozvěděli se, jak rozeznat a odhalit jeho skryté podoby. Další část programu byla věnována manipulačním technikám užívaným prostřednictvím telefonu a nácviku asertivních technik, jak na manipulaci správně zareagovat. Studenti program opět hodnotí velice kladně a jsou přesvědčeni o tom, že nabyté vědomosti uplatní v praktickém životě.