Jak zestárnout za pár minut… 

PurkyňkaAktuálně

Naše škola disponuje unikátní učební pomůckou, která navozuje iluzi pokročilého stáří a nemoci. V angličtině se nazývá „age simulation suit“, v češtině se spíše vžilo označení geronto-oblek. Stačí přibližně tři minuty a zestárnete o několik desítek let. Smyslem této pomůcky je vcítit se do kůže osmdesátníka, který má již určité poruchy senzomotoriky. V obleku pocítíte významné změny: nohy a ruce ztěžknou, záda se ohnou, v rukou ztrácíte cit, objeví se stařecký třes, rozostří se zrak a budete také hůře slyšet. Díky této zkušenosti se žák lépe vcítí do pocitů starší generace.

A přesně to je cílem, pochopit, že lidé často po seniorech žádají výkony, které jsou jednoduše nad jejich síly. Na přechodu pro chodce opravdu nemohou přidat do kroku, do vlaku nedokáží „rychle“ nastoupit, u přepážky v bance mají problém rozumět mluvenému slovu, je náročné vybrat z peněženky mince třesoucí se rukou…

Někteří žáci oboru Sociální činnost si mohli tuto novou pomůcku v těchto dnech ve škole vyzkoušet. Využití se do budoucna nabízí zejména v odborných předmětech jako je sociální péče, zdravotní nauka, osobnostní výchova a psychologie. Díky tomuto intenzivnímu osobnímu prožitku si tak žák jednak lépe uchová nabyté vědomosti, a také získá cenné zkušenosti a dovednosti pro svůj profesní a osobní život.

Jsme rádi, že i humanitně laděný obor Sociální činnost může držet krok s dobou a dopřát tak žákům využití nejmodernějších učebních pomůcek.