Přijímací řízení  Termín podání přihlášky

  čtv. 25. květen 2023 do 12:00 hod.

    Přijímací řízení ve 4 krocích


    • Podej přihlášku

     Nejpozději ve čtvrtek 25. května 2023 do 12:00 hod. musíš odevzdat k rukám ředitele školy přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Nezapomeň na přihlášce nechat potvrdit od lékaře svoji zdravotní způsobilost studovat vybraný obor - platí pro všechny obory studia na naší škole.

    • Přijímací zkouška v druhém kole není

     Ve druhém kole příjímací zkoušku neskládáš, důležité jsou pouze Tvoje výsledky studia ze základní školy.

    • Zveřejnění výsledků

     Výsledky 2. kola přijímacího řízení se dozvíš 30. května 2023 od 15:00 hod. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na úřední desce školy ZDE. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.

    • Odevzdej Zápisový lístek

     Teprve poté, co osobně na školu odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš k nám na školu přinést do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

    Počty volných míst

    Název oboruKód oboruForma studiaDélka studiaZpůsob ukončeníPřijímámePřijímací zkoušky

    Osobní doručení přihlášky

    • v úterý a středu můžete přihlášku odevzdat v budově školy od 8:00 do 17:00 hod.
    • ve čtvrtek můžete přihlášku odevzdat v budově školy od 8:00 do 12:00 hod.

    Kam podat přihlášku?


    Adresa pro zaslání přihlášky a odevzdání zápisového lístku

    Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova
    Purkyňova 97 Brno, 612 00


    Potřebuješ se na něco zeptat?

    Telefon: 737 327 115
    E-mail: nikola.fuhrlingerova@purkynka.cz

    Který obor si vybereš?


    Zkoumej, studuj, rozvíjej se v tom, co tě baví.
    Vyber si svůj obor