Pomáháme žákům s výběrem pomaturitního studia

Purkyňka Aktuálně

Dne 1. 3. 2022 se v prostorách naší školy konala beseda s nadpraporčíkem Martinem Ješinou z brněnské Univerzity obrany. Jejím hlavním tématem byly možnosti a benefity studia na UO. Kam po maturitě? Tuto otázku si klade většina žáků …

Jak zestárnout za pár minut… 

Purkyňka Aktuálně

Naše škola disponuje unikátní učební pomůckou, která navozuje iluzi pokročilého stáří a nemoci. V angličtině se nazývá „age simulation suit“, v češtině se spíše vžilo označení geronto-oblek. Stačí přibližně tři minuty a zestárnete o několik desítek let. …

Lyžovačka na Dolní Moravě

Purkyňka Aktuálně

Dolní Morava 2022 Ve dnech 13. – 18. 2. se studentky a studenti ze tříd I1 a V1A zúčastnili lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Během necelého týdne tak mohli nejen hlouběji proniknout do tajů lyžařského …

Tříkrálová sbírka na Purkyňce

Purkyňka Aktuálně

V letošním roce jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky pro Diecézní charitu Brno. V prostorách školy proběhla sbírka přímo na Tři krále 6. 1. 2022 a role koledníků s kasičkami se úspěšně zhostili žáci z našeho školního …

Manipulace ve světě financí podruhé

Purkyňka Aktuálně

Dne 15. 2. 2022 se třídy EZ1 a L1 zúčastnily druhé části preventivního programu s názvem Manipulace ve světě financí, který v naší škole opět uspořádala nadace Podané ruce. Studenti se nejprve podrobněji seznámili s pojmem multilevel …