Školení GitHub aneb pomáháme s uplatněním v praxi

Purkyňka Aktuálně

Naši žáci 3. ročníku oboru Informační technologie měli možnost proniknout do tajů GitHubu, jehož znalost jim usnadní nejen týmovou práci ve škole, ale výhledově také zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Dvoudenní workshop pro ně …

Matematika nám není cizí

Purkyňka Aktuálně

V pátek 4. 3. 2022 na naší škole proběhlo školní kolo 30. ročníku Celostátní matematické soutěže středních odborných škol. Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích a žáci, kteří v nich obsadili 1. a 2. místo, …

Úspěch našich žáků v soutěži Enersol

Purkyňka Aktuálně

2.3. 2022 se na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno konalo krajské kolo soutěže Enersol. Naši školu v něm reprezentovala čtveřice žáků oboru Průmyslová ekologie a jeden z nich – Richard Čonka – si …

Klání budoucích ajťáků

Purkyňka Aktuálně

V minulém týdnu proběhl na naší škole 12. ročník Purkiády – soutěže, kterou již tradičně pořádáme pro mladé talenty informačních technologií. Úspěšní řešitelé získávají bonifikaci v přijímacím řízení na naši školu. Řečeno jazykem většiny soutěžících: …

Pomáháme žákům s výběrem pomaturitního studia

Purkyňka Aktuálně

Dne 1. 3. 2022 se v prostorách naší školy konala beseda s nadpraporčíkem Martinem Ješinou z brněnské Univerzity obrany. Jejím hlavním tématem byly možnosti a benefity studia na UO. Kam po maturitě? Tuto otázku si klade většina žáků …

Jak zestárnout za pár minut… 

Purkyňka Aktuálně

Naše škola disponuje unikátní učební pomůckou, která navozuje iluzi pokročilého stáří a nemoci. V angličtině se nazývá „age simulation suit“, v češtině se spíše vžilo označení geronto-oblek. Stačí přibližně tři minuty a zestárnete o několik desítek let. …

Lyžovačka na Dolní Moravě

Purkyňka Aktuálně

Dolní Morava 2022 Ve dnech 13. – 18. 2. se studentky a studenti ze tříd I1 a V1A zúčastnili lyžařského kurzu na Dolní Moravě. Během necelého týdne tak mohli nejen hlouběji proniknout do tajů lyžařského …

Tříkrálová sbírka na Purkyňce

Purkyňka Aktuálně

V letošním roce jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky pro Diecézní charitu Brno. V prostorách školy proběhla sbírka přímo na Tři krále 6. 1. 2022 a role koledníků s kasičkami se úspěšně zhostili žáci z našeho školního …

Manipulace ve světě financí podruhé

Purkyňka Aktuálně

Dne 15. 2. 2022 se třídy EZ1 a L1 zúčastnily druhé části preventivního programu s názvem Manipulace ve světě financí, který v naší škole opět uspořádala nadace Podané ruce. Studenti se nejprve podrobněji seznámili s pojmem multilevel …