Život bez zraku na zkoušku

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulé úterý navštívili naši studenti 1. ročníku oboru Sociální činnost brněnské TyfloCentrum. Dozvěděli se základní informace o jeho aktivitách, vyzkoušeli si chůzi se slepeckou holí, „poslepu“ si připravili svačinu a prohlédli si kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. Díky návštěvě TyfloCentra mají studenti jasnější představu o životě lidí se zrakovým handicapem a poznatky, které získali, výhledově uplatní při povinné praxi ve 3. a 4. ročníku nebo později v profesním životě.

Cílem exkurze bylo seznámit studenty s činností TyfloCentra a zároveň jim přiblížit život lidí se zrakovým postižením. „Nejprve nás čekala krátká přednáška o TyfloCentru a jeho historii a stručné informace o zrakových vadách. Mohli jsme si popovídat s nevidomými lidmi, kteří tam pracují v oblasti IT. Ukázali nám speciálně upravený počítač pro těžce zrakově postižené a vysvětlili nám, jak se s ním pracuje,“ popisuje student Nikolas Langar.

V praktické části exkurze si studenti měli možnost vyzkoušet různé druhy brýlí, které simulují oční vady, chůzi s bílou holí nebo přípravu a konzumaci jídla „poslepu“. „Prohlíželi jsme si i časopisy v Braillově písmu, deskové a jiné hry pro nevidomé a také různé technické pomůcky,“ říká studentka Veronika Hochmannová. „Mě osobně nejvíc zaujal indikátor barev, přístroj, který rozpoznává barvy a detekuje světlo,“ doplňuje studentka.

TyfloCentrum Brno sídlí v Králově Poli na Chaloupkově ulici. Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která pomáhá lidem s těžkým poškozením zraku. Poskytuje asistenční služby, sociálně aktivizační služby nebo odborné sociální poradenství a provozuje také řemeslnou a výtvarnou dílnu pro zrakově postižené. Svým klientům pomáhá i s odstraňováním bariér v běžném životě a se sociální rehabilitací.