Za školou naučně i zábavně na Pedagogické fakultě MUNI

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V úterý 13. 2. 2024 se skupina studentů čtvrtého ročníku oborů Ekonomika a podnikání a Sociální péče vypravila na Katedru ruského jazyka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Budoucí maturanti z ruštiny navštívili vzorovou hodinu na téma Moskva, která byla určena pro studenty ruštiny čtvrtého ročníku.

Hodina nabídla pestrý program, ve kterém se střídaly různé formy výuky. Studenti například podle QR kódů hledali různá místa a slovíčka, poslechli si písničku o Moskvě, pracovali s pracovními listy, či skládali puzzle. Naši vyslanci ocenili především to, že hodina byla zajímavá, neseděli jen v lavici, ale mohli si vyzkoušet širokou paletu rozmanitých aktivit. Roman Ludín si produktivně strávené dopoledne pochvaloval: „Bylo to zajímavé a naučné. Vysvětlovala nám to rodilá mluvčí, a navíc tam byly ruské sladkosti na ochutnávku.“ Spokojená byla i Jana Komínková: „Na pedagogické fakultě se mi líbilo. Program byl zajímavý, zkusili jsme si pracovat s ruským jazykem všemi způsoby a mohli jsme si tak pořádně procvičit slovní zásobu.“

Tato hodina byla pro studenty velkým přínosem. Seznámili se s prostředím pedagogické fakulty, naučili se novou slovní zásobu a způsoby, jak používat inovativní formy výuky. Jsme rádi, že naše škola navázala spolupráci s pedagogickou fakultou, kterou bychom rádi dále rozvíjeli. Katedra ruského jazyka a literatury byla založena v roce 1962, již po desetiletí se tedy věnuje zejména teorii vyučování ruskému jazyku a přípravě budoucích učitelů ruštiny. Studenti i zájemci z řad veřejnosti však nejsou ochuzeni ani o poznatky z ruské literatury, kultury a historie.