Vydali jsme se za čistou energií

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý pátek navštívili studenti 1. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik firmu EL–INSTA ENERGO, která v letošním roce nově navázala spolupráci s naší školou. Nejprve si prohlédli jednu z fotovoltaických elektráren, které firma vlastní, a poté se přesunuli do výrobní haly, aby se podívali, jak vypadají přípravné práce před montáží rozvaděčů a ostatních elektrozařízení, jež firma dodává. Zájemcům z řad našich studentů byla navíc nabídnuta možnost, že by ve firmě EL–INSTA ENERGO mohli výhledově vykonávat i povinnou praxi.

V průběhu exkurze se studentům věnoval sám majitel firmy Aleš Karban, absolvent naší školy, jehož syn je momentálně naším studentem 1. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik. Studenti si prohlédli fotovoltaickou elektrárnu, která je unikátní svými natáčecími stojany sledujícími pohyb Slunce na obloze, a získali i představu o provozu a výkonu zařízení. „Díky natáčecím stojanům je tato elektrárna efektivnější asi o 30% než jiné FVE,“ vysvětluje student Radim Karban.

Součástí exkurze byla také prohlídka výrobní haly, v níž probíhá příprava montáží rozvaděčů a ostatních elektrozařízení. Studenti se zde seznámili s praktickými činnostmi a také s možností vykonávat ve firmě svou povinnou praxi. „Za sebe mohu říci, že exkurze zcela splnila svůj účel. Studentům rozšířila obzory a připravila vhodné předpoklady pro další vzájemnou spolupráci firmy s naší školou,“ říká učitel odborných předmětů Ivo Hamerník.

Firma EL–INSTA ENERGO sídlí v Hrušovanech u Brna. Vznikla v roce 1991 jako rodinná firma a v současné době zajišťuje komplexní dodávky v oblasti energetiky. K jejím činnostem patří kompenzace jalové energie, provádění analýz sítí, diagnostika přechodových dějů v energosoustavách, diagnostika transformátorů, matematické modelování sítě, poradenská činnost a dodávky elektrických komponentů.