Víme, jak fungují SOS dětské vesničky

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve čtvrtek 27. dubna navštívili naši studenti 1. ročníku oboru Sociální činnost SOS dětskou vesničku v Brně-Medlánkách. Měli tak příležitost si prohlédnout prostředí, ve kterém žijí děti v pěstounské péči, a vyslechli si také odbornou přednášku na téma Pěstounská péče v SOS vesničkách. Získané informace studenti určitě využijí v průběhu svého studia v odborných předmětech i v budoucí praxi.

Na začátku exkurze si studenti prohlédli venkovní areál SOS vesničky a přilehlé okolí, vnitřní prostory jsou kromě přednáškové místnosti veřejnosti nepřístupné. Areál se studentům velmi líbil a mnozí z nich byli příjemně překvapeni tím, jak děti v SOS vesničkách žijí. „Je úžasné, že děti v SOS vesničkách vedou stejný život jako děti v normálních rodinách,“ říká naše studentka Kristýna Kopalová.

Součástí exkurze byla odborná přednáška na téma Pěstounská péče v SOS vesničkách. „Přednášející mluvila velmi poutavě a ochotně odpovídala na veškeré dotazy. Studenti se dozvěděli cenné informace o jednotlivých službách, které SOS dětské vesničky poskytují. Byli mimo jiné překvapeni širokým spektrem poskytovaných služeb,“ říká učitelka Lenka Strašáková, která exkurzi pro studenty zorganizovala.

SOS dětské vesničky, z. s. jsou nezisková organizace, která má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dlouhodobě poskytují podporu pěstounským rodinám a snaží se o to, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Nabízejí odborné sociální poradenství, psychologické poradenství a terapii a zajišťují také volnočasové aktivity pro děti v SOS vesničce nebo vzdělávací semináře pro pěstouny.