Úspěšně jsme se zapojili do soutěže Hackathon Junior 2023

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve dnech 16. a 17. května se naši studenti 2. ročníku oboru Informační technologie Jiří Novák, Sebastián Ondruška, Jakub Palacký, Jakub Svoboda a Vojtěch Vítek zúčastnili programátorské soutěže Hackathon Junior. Během 24 hodin se jim podařilo vymyslet aplikaci usnadňující kontrolu zdravotního stavu domácích zvířat, která poskytuje informace o konkrétním zvířeti, jeho onemocnění i lécích a je použitelná i pro veterináře. Programátorský počin našich studentů zaujal také odbornou porotu a náš tým získal ocenění v kategorii The Best Idea. Ze soutěže si studenti odnesli i cenné zkušenosti, které jistě zúročí v příštím školním roce, kdy je v rámci výuky čeká povinný týmový projekt.

Programátorská výzva, že během 24 hodin vymyslí a za použití chytrých technologií zrealizují nápad, který pomůže společnosti, naše studenty oslovila. Ještě na začátku soutěže jim však chyběl nápad, co by vlastně chtěli vytvářet. „Nakonec jsem přišel s myšlenkou na vylepšení karty pojištěnce, do které bychom dali čip. Mentoři nám nápad pochválili, ale mysleli si, že bude lepší takový systém vytvořit pro zvířata,“ popisuje Sebastián Ondruška.

Studenti si radu mentorů vzali k srdci, upravili stávající program a svoji aplikaci úspěšně dokončili. Pomohly jim nejen technické znalosti a nadstandardní počítačové vybavení, ale také dobrá organizace práce, vzájemná komunikace a spolupráce v rámci týmu. Soutěž si navíc maximálně užili: „Hackathon mě bavil, mentoři byli milí a hodně nás podporovali, a pokud se bude konat opět za rok, tak bych se  určitě rád znovu zúčastnil,“ plánuje Ondruška.

Programátorská soutěž pro studenty středních škol Hackathon Junior se letos dočkala již 5. ročníku. Jejím pořadatelem je nezisková organizace JA Czech ve spolupráci se společností AT&Ta Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, v jejíchž prostorách se programátorský maraton koná. Účast v soutěži může být pro studenty podnikatelským start-upem, neboť se mohou přihlásit do vzdělávacího programu JA Czech a získat mentora ze společností AT&T, který jim jejich aplikace pomůže doladit do podoby byznysového produktu.