Účastníme se projektu ČEZ ESCO MATURITA

PurkyňkaAktuálně

Ve dnech 22. a 23. 3. se naši žáci 3. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika zúčastnili stáže ve firmě AZ Klima. Měli tak jedinečnou možnost získat nejen teoretické znalosti o fungování firmy, která je členem ČEZ ESCO, ale také dovedností praktické. V závěrečném testu ze znalostí získaných v průběhu stáže se naši silnoproudaři utkali s účastníky z dalších dvou škol a obsadili první dvě místa: nejlepší znalosti prokázal Petr Kudláček a 2. místo vybojoval Jan Polák.  

První den strávili účastníci stáže v sídle firmy AZ Klima v brněnské Slatině. Získali informace o chodu firmy, přístupu k zaměstnancům a také o možnostech případné spolupráce po ukončení studia. Součástí exkurze ve firmě byla i prohlídka kotelny, vzduchotechniky a technické místnosti. „Prohlídka firmy mě absolutně nadchla. Je super, když se můžete podívat do zázemí firmy, kam se veřejnost běžně nedostane,“ pochvaluje si Vojtěch Vrzal, jeden z našich žáků.

Druhý den navštívili účastníci akce výrobní haly firmy v Milovicích u Mikulova a seznámili se s jednotlivými výrobními procesy. Jako nejzajímavější část stáže ovšem jednoznačně hodnotí odpolední program. „Měli jsme možnost si prakticky vyzkoušet skládání vzduchotechnického potrubí, zapojení třífázového ventilátoru a synchronního motoru nebo realizaci spojení měděných trubek,“ říká nadšeně David Fritz, další z našich žáků.

ČEZ ESCO MATURITA je projekt zaměřený na střední školy, které mají studijní obory elektro a chlazení. Jeho cílem je oslovení studentů posledních ročníků učebních a maturitních oborů, navázání spolupráce a nástup na hlavní pracovní poměr. Dvoudenní akci tohoto typu pořádala firma AZ Klima letos poprvé a účastníci stáže doufají, že to nebylo naposledy. „Tato akce nám přinesla další zkušenosti a možnosti pro výběr budoucího zaměstnání,“ uzavírá Fritz.