Tři dny plné zábavy a poznání v elektrárně Dukovany

JAN ŠTĚRBAAktuálně

V závěru května se jedna studentka oboru Průmyslová ekologie a tři studenti oboru Informační technologie zúčastnili stáže Jaderná maturita v Jaderné elektrárně Dukovany. Během tří dnů si vyslechli řadu přednášek týkajících se jaderné energetiky a navštívili pracoviště, kam se běžný člověk nedostane, jako strojovnu, úložiště jaderného odpadu, havarijní štáb a další. Výsledkem třídenní stáže jsou nejen nové znalosti z oblasti jaderné energetiky, ale také možnost zisku stipendia.

Studenti popsali svou zkušenost takto: „Jaderná maturita pro nás byla úžasnou příležitostí podívat se do Dukovan. Měli jsme různé přednášky a v průběhu jsme kladli otázky, co nás k tématu zrovna napadly. Podívali jsme se na trenažér, který je úplnou kopií blokové dozorny. Ten jsme si taky vyzkoušeli odstavit. Pak jsme nahlédli i do strojovny a do skladu s jaderným odpadem. Byla to dobrá zkušenost poznat nové lidi z jiných škol a taky zábava. Nakonec jsme si napsali testík z toho, co nám říkali a vyhodnotili tři vítěze. Na rozloučení přišel i ředitel Dukovan.“

Jaderná maturita se letos koná již pošestnácté a za dobu své existence získala velkou oblibu mezi studenty i potenciálními zaměstnavateli. Akce se koná ve třech turnusech v Dukovanech i Temelíně a účastní se jí zhruba dvě stovky středoškoláků z celé republiky. Tato událost je pro elektrárny příležitostí navázat kontakt se studenty, kteří v budoucnu chtějí studovat technické vysoké školy. Celý program byl tedy zakončen vědomostním testem a na závěr všichni účastníci stáže dostali nabídku stipendia, které mohou získat již od příštího školního roku.