Školení GitHub aneb pomáháme s uplatněním v praxi

PurkyňkaAktuálně

Naši žáci 3. ročníku oboru Informační technologie měli možnost proniknout do tajů GitHubu, jehož znalost jim usnadní nejen týmovou práci ve škole, ale výhledově také zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Dvoudenní workshop pro ně na přelomu února a března připravila firma Kyndryl.

Workshop byl určen žákům 3. ročníku se zaměřením na programování a databáze. Jeho první část proběhla 28. 2. 2022 v podobě dvouhodinové přednášky pana Egora Margineanu, který žákům poskytl základní informace o správě verzí a systému GitHub. O dva dny později potom následovala praktická část workshopu – čtyřhodinová praxe u počítačů. Žáci byli rozděleni do skupin a prakticky si vyzkoušeli práci v systému GitHub, správu verzí i práci v týmu.

„Ve výuce odborných předmětů se snažíme o maximální propojení teorie s praxí, abychom žáky co nejlépe připravili na nároky, které na ně budou kladeny v budoucím profesním životě,“ vysvětluje RNDr. Lenka Hrušková, vyučující informatiky. „Proto vítáme spolupráci s firmami z praxe, která je pro naše žáky přínosná v mnoha ohledech,“ dodává Hrušková.

A proč je znalost GitHubu pro naše žáky tak důležitá? Jedná se o webovou službu podporující vývoj softwaru za pomoci verzovacího nástroje Git – ten si „pamatuje“ historii vývoje projektu, dělá zálohy, ke kterým se můžete kdykoli vrátit, a umožňuje více lidem práci na jednom projektu. „Dovednosti získané prostřednictvím workshopu firmy Kyndryl tak naši žáci uplatní v týmové ročníkové práci, v maturitní práci a později určitě také v zaměstnání,“ uzavírá Lenka Hrušková.