Seznamujeme se s moderními trendy v IT

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulou středu se 10 našich studentů 2. ročníku oboru Informační technologie zúčastnilo workshopu věnovanému problematice propojení spotřebičů a předmětů s internetem.  Dozvěděli se, co vše se pod pojmem Internet of Things (IoT) skrývá, poznali nejběžnější aplikace, v nichž se tyto technologie v průmyslu či v domácnostech používají, a zjistili také,  jak jsou připojeny k síti a internetu. V druhé části workshopu si pak prakticky vyzkoušeli připojení zařízení k internetu a interakci fyzického světa s cloudovým serverem. Všichni účastníci byli workshopem nadšeni a odnesli si řadu nových poznatků.

Workshop se skládal ze dvou částí – teoretické a praktické. V rámci teorie si studenti nejprve zopakovali základy elektrotechniky a poté se blíže seznámili s pojmem internet věcí i s konkrétními příklady, jak může tato technologie pomáhat v různých odvětvích lidské činnosti. „Teoretická část byla delší, než jsme čekali, ale byla zajímavá a dala nám hodně podnětů k zamyšlení,“ říká náš student Daniel Skoček.

Praktická část workshopu byla z velké části založena na programování v Pythonu. Studenti si k počítači připojili mikroprocesory, jejich prostřednictvím posílali data na lokální server a dále s nimi pracovali. Znalosti elektrotechniky pak využili např. při ovládání diody „na dálku“. „Měnili jsme různé parametry, snižovali jsme třeba napětí a tím také celkový jas diody,“ vysvětluje další z našich studentů Filip Kavka. IoT osobně fandí a je zvědavý, kam se bude vývoj v tomto směru dále ubírat.

Workshop Internet of Things patří k vzdělávacím aktivitám AT&T Aspire, firemní vzdělávací iniciativy společnosti AT&T, která patří k největším komunikačním společnostem na světě a dlouhodobě se zaměřuje na podporu studentů ve škole i mimo ni. Na realizaci projektu, jehož smyslem je propojit studenty s odborníky z AT&T tak, aby mladí lidé získali praktické zkušenosti, které jim výhledově pomohou v jejich kariéře, se podílí i organizace JA Czech.