Prošli jsme se brněnskými kolektory

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve středu 5. dubna měli naši studenti 2. a 3. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika jedinečnou příležitost se podívat do podzemních kolektorů umístěných pod centrem města, které jsou veřejnosti nepřístupné. Studenti se ocitli v hloubce asi 10 12 metrů pod povrchem, kde se nacházejí hlavně elektrické a datové sítě a potrubí pitné vody, a nad sebou slyšeli tramvaje projíždějící Masarykovou ulicí. Prohlídka kolektorů je naprosto nadchla a doufají, že někdy v budoucnu budou mít znovu možnost do brněnského podzemí zavítat.

Během exkurze získali studenti jasnou představu o tom, jaké prvky inženýrských sítí se v kolektorech nacházejí. „Je tam vodovodní, parovodní a horkovodní potrubí,  splašková i dešťová kanalizace a přes 190 kilometrů elektrických, metalických a optických telekomunikačních kabelů,“ vypočítává student 2. ročníku David Jašek. „Zajímavá je také délka kolektorů – celých 21 kilometrů!“ dodává.

Studenti si rovněž uvědomili, v čem spočívají hlavní výhody brněnského moderního průmyslového podzemí. “Pokud dojde třeba k závadě na městském vodovodním potrubí, je její odstranění díky kolektorové síti mnohem rychlejší a levnější, než kdyby se musela rozkopávat zem. Navíc není většinou potřeba ani omezovat dopravu v centru města,“ říká Vojtěch Jedlička, rovněž student 2. ročníku.

Brněnské podzemní kolektory byly v rámci organizovaných prohlídek veřejnosti přístupné od května 2012 do června 2018. Kvůli změně podmínek pro kybernetickou bezpečnost musely Technické sítě Brno, které zajišťují provoz a údržbu kolektorů, oblíbené exkurze zrušit a kolektory pro veřejnost uzavřít. Našim studentům byla exkurze umožněna po projednání na vedení Technických sítí Brno a díky svolení jejich generálního ředitele.