Propojujeme studenty a zaměstnavatele na veletrhu firem

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Včera dopoledne se v prostorách naší školy konal již tradiční Den firem určený studentům 3. a 4. ročníků. Cílem této akce je představit budoucím absolventům všech oborů nabídku pracovních příležitostí či pomaturitního studia a studentům 3. ročníku maturitních oborů poskytnout možnost, aby si mohli vytipovat firmu na povinnou květnovou praxi. Letos poprvé měl Den firem podobu veletrhu a díky tomu se ho mohl zúčastnit rekordní počet firem. Akce sklidila velký ohlas jak ze strany studentů, tak zástupců prezentujících firem.

43 firem. Přesně tolik se jich včera sešlo na naší škole, aby studentům nabídly možnost praxe, brigády, zaměstnání či dalšího vzdělávání. Některé z nich si pro zájemce připravily klasické prezentace či workshopy, jiné vsadily na osobní kontakt se studenty. „Moc se mi líbila neformální atmosféra veletrhu,“ říká Matěj Švihálek, student 3. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika. „Zástupci firem byli velmi vstřícní a ochotně odpovídali na naše dotazy. Hned se mi podařilo vybrat  firmu, do které půjdu v květnu na praxi,“ doplňuje student.

A které firmy vzbudily největší zájem studentů? U technických oborů vedly firmy, s nimiž  spolupracujeme dlouhodobě, jako ABB, Kyndryl nebo Thermo Fischer, hodně studenty zaujala i firma EPRIN se svým kolaborativním robotem, který má lidem usnadňovat práci, či firma ELKOV. Studenty oboru Sociální činnost pak oslovily zejména Slezská diakonie a nezisková organizace Tichý svět. „Potěšilo nás, že naše škola rozšiřuje spolupráci s Tichým světem a v příštím roce nám nabídne kurzy znakové řeči,“ říká studentka 3. ročníku Nikola Jedličková.

V letošním roce si přihlášené firmy mohly vybrat, zda si chtějí pro studenty připravit tradiční prezentaci, workshop, nebo zda budou poskytovat zájemcům informace u stánků. „Změna naší tradiční koncepce směrem k veletrhu nám letos umožnila vytvořit prostor pro více firem, což bylo důležité, protože zájem o akci každoročně stoupá,“ říká studijní referentka a hlavní organizátorka Alena Klobásová. „Pořádání Dne firem je součástí naší dlouhodobé vize na co nejtěsnější propojení mezi odborným školstvím a firemní praxí,“ dodává Klobásová.

Den firem se na naší škole koná už od roku 2017 a mezi studenty se těší velké oblibě. Rovněž prezentující firmy hodnotí tento druh spolupráce se školou pozitivně a rády se k nám vracejí. Vzhledem k nabídce našich studijních oborů patří k nejvíce zastoupeným firmám obvykle firmy zaměřené na elektrotechniku, informační technologie či ekonomiku a sociální činnost, v letošním roce škola navazuje spolupráci i s Regionální a hospodářskou komorou Brno, která zastřešuje asi 400 firem.