Projektový den Moje Ukrajina

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý čtvrtek se na naší škole konal projektový den s názvem Moje Ukrajina. Ukrajinští studenti naší školy si připravili pro své české spolužáky prezentace o své rodné zemi a obě skupiny studentů tak dostaly jedinečnou příležitost se blíže poznat. Prezentace byly vedeny v ruštině, a proto se této konverzační aktivity účastnili studenti, kteří na naší škole jako druhý cizí jazyk studují ruštinu.

Projektový den probíhal způsobem, jenž se nazývá „živá knihovna”. Jednotlivá stanoviště s prezentacemi byly „knihy” a studenti si je postupně „prohlíželi a pročítali”. Všechny tyto aktivity pak byly navíc podkresleny promítáním obrázků z Ukrajiny a celkově studenty velmi zaujaly. „Dozvěděla jsem se hodně nových informací o Ukrajině a uvědomila jsem si, jak krásná země to je,“ říká Ema Kadlecová, studentka 1. ročníku oboru Sociální činnost.

Čeští studenti pak vyplňovali pracovní listy, což za pomoci svých ukrajinských tutorů bez problémů zvládli, a jak sami říkají, projektový den se jim moc líbil. „Bylo to zajímavé ozvláštnění výuky a určitě bych chtěla, aby se tato akce zase někdy zopakovala,“ říká Laura Pávišová, rovněž studentka 1. ročníku oboru Sociální činnost. „Poznala jsem se s novými lidmi a dozvěděla se něco o Ukrajině,“ dodává.

Rovněž vyučující ruštiny hodnotí projektový den velmi pozitivně. „Po počátečním ostychu se mezi studenty rozvinula přirozená komunikace vedená v obou jazycích, v ruštině i v češtině. Ukrajinští studenti totiž češtinu zvládají (s většími či menšími problémy) a čeští studenti se moc snažili. Osobně hodnotím tuto konverzační aktivitu jako velmi přínosnou,“ uzavírá projektový den Ivana Chládková, učitelka ruštiny a angličtiny a jedna z organizátorek akce.