Poznali jsme slavné brněnské osobnosti

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

V úterý 16. května se studenti 2. ročníku oboru Průmyslová ekologie opět vydali do Mahenova památníku. Tentokrát je čekal dvouhodinový interaktivní program zaměřený na významné kulturní osobnosti spjaté s městem Brnem. Studenti se dozvěděli řadu zajímavostí o známých i méně známých postavách meziválečného Brna a jména jako Maruška Kudeříková, Jiří Mahen či Leoš Janáček pro ně přestala být pouhými pojmy z učebnice dějepisu či literatury, ale dostala podobu konkrétních lidí.

Na besedě v Mahenově památníku panovala příjemná atmosféra, umocněná i tím, že knihovnice paní Staňková pro studenty připravila malé občerstvení v podobě teplého čaje a chutných sušenek. Nejvíce ale studenti ocenili její poutavý výklad a nadšení, s jakým o meziválečném Brně a jeho osobnostech mluvila. „Bylo vidět, že téma, o kterém mluví, je jí velmi blízké. Dokázala nás zaujmout a chtěli jsme se dozvědět víc,“ říká studentka Zuzana Kaňáková.

Na konci besedy si každý student vylosoval jednu kontrolní otázku. Nikdo se nenechal zaskočit a všichni si se „svou“ otázkou hravě poradili. A ačkoli výukový program trval dvě hodiny, zdálo se studentům, že byl krátký. „Hodně osobností, hlavně ke konci, jsme museli projít docela rychle, což je škoda. I tak se mi ale akce moc líbila a myslím si, že jsme si o každé osobnosti něco zapamatovali,“ říká student Patrik Šibor.

Mahenův památník, vybudovaný v domě na Mahenově ulici č. 8, v němž Jiří Mahen bydlel do až své smrti, patří k pobočkám Mahenovy knihovny. Poskytuje tradiční knihovnické služby i možnost účastnit se nejrůznějších kulturních a společenských aktivit a nabízí také výukové programy pro školy. Zajímavostí Mahenova památníku je specifická otevírací doba: jako jediná pobočka Mahenovy knihovny je totiž otevřený v neděli.