Od teorie k praxi ve FN Brno – Bohunice

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Dne 15. 2. 2024 se studenti čtvrtého ročníku zaměření Aplikovaná elektrotechnika zúčastnili odborné exkurze ve Fakultní nemocnici Brno – Bohunice. Navštívili Interní kardiologickou kliniku a Kliniku radiologie a nukleární medicíny. Na jednotlivých pracovištích se jim věnovali odborníci a studenti si odnesli spoustu doplňujících informací k maturitním otázkám.

Studenti na vlastní oči viděli CT, Gama kameru, PET, Magnetickou rezonanci a digitální rentgen přímo na pracovištích a mohli si to i vyzkoušet, s čímž se samozřejmě teoretická výuka ve škole rovnat nemůže. Tomáš Brokeš řekl: „Nyní vidím, co vše je potřeba, když se dostanu na vyšetření na magnetickou rezonanci“. Sám nejen on i vyzkoušel, jaké je ležet na lůžku, které pomalu zajíždí do gantry, což je vidět na fotce, která je focena přes odstíněné sklo, protože ve vyšetřovací místnosti je vysoké magnetické pole.

Na kardiologické klinice zase studenti přímo viděli pacienta napojeného na mimotělní oběh a všechny monitorovací systémy, které se používají. David Mercl poznamenal: „Tak pádla defibrilátoru jsem ještě nikdy nedržel“. A samozřejmě je i nikdy sám použít při akci nemůže, protože není lékař. Zajímavé informace, kterých se studentům dostalo a které byly doplněné postřehy odborníků z různých vyšetření a o kterých se v učebnicích nepíše, každopádně určitě využijí u maturitní zkoušky.