O jaderné energetice s Danou Drábovou

PurkyňkaAktuálně

Žáci 4. ročníku oboru Silnoproudá elektrotechnika zúčastnili přednášky Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou pořádala FEKT VUT Brno ve spolupráci se Skupinou ČEZ. Na přednášku s názvem 2022 – Jaderná energetika a aktuální souvislosti navazovalo vystoupení ředitele Jaderné elektrárny Dukovany Ing. Romana Havlína, který účastníky seznámil se současným stavem a rozvojem jaderné energetiky.

Začátek přednášky byl věnován energii obecně. Ing. Drábová připomněla vzájemný vztah mezi dostupností energie a kvalitou života a provedla analýzu využití jednotlivých druhů energie v evropských zemích. „Aktuální informace ze světa energetiky nám daly velmi dobrou představu o celkové situaci v Evropě a o emisích produkovaných různými státy, ocenil Samuel Rakovič, jeden z našich žáků.

Velkou pozornost věnovala Ing. Drábová samozřejmě energii jaderné. Vysvětlila, proč je v dnešní době třeba ji pokládat za „zelený“ zdroj, a upozornila na skutečnost, že bez jaderných elektráren by se současná Evropa obešla jen stěží. „Díky dnešní přednášce jsem se dozvěděl hodně zajímavých informací týkajících se jaderné energetiky,“ říká další z účastníků přednášky Tomáš Vorel.

Po vystoupení Ing. Dany Drábové následovala neméně zajímavá přednáška Ing. Romana Havlína, který účastníkům stručně představil jadernou elektrárnu Dukovany a informoval je o stavu jaderné energetiky v České republice.

Na akci pořádané VUT oceňují naši žáci zejména fakt, že ačkoli byla přednáška určena primárně pro studenty a pedagogy VUT, MU a dalších vysokých škol, byla srozumitelná i širší veřejnosti. „Přednáška měla vysokou odbornou úroveň, a přesto jsme prezentovaným tématům bez problémů rozuměli i my středoškoláci,“ uzavírá Tomáš Vorel.