Navázali jsme spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MU

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulý čtvrtek navštívili naši studenti 2. a 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, aby se zde seznámili se studijními obory, přijímacím řízením i možnostmi uplatnění po studiu. Součástí exkurze byla prohlídka školy, beseda našich studentů s vyučujícími fakulty i krátká přednáška z ekonomie spojená s praktickými výpočty cenové kalkulace konkrétních výrobků. Čtvrteční exkurze byla první z celé řady plánovaných aktivit v rámci nově navázané spolupráce naší školy s ESF MU.

Příležitost blíže se seznámit s Ekonomicko-správní fakultou naši studenti uvítali, protože mnozí reálně uvažují o tom, že by zde po maturitě studovali. Zaujaly je tedy jak informace o studijních oborech, tak možnost se na fakultu dostat bez přijímacích zkoušek. „Už během středoškolského studia je možné chodit na přednášky na ESF, a pokud člověk splní zadané úkoly a složí zkoušky, může být na fakultu přijat bez přijímaček,“ říká studentka Ester Šoukalová, která vážně přemýšlí nad tím, že by této možnosti využila..

Při prohlídce fakulty naši studenti ocenili příjemné prostředí, velké světlé učebny i moderní vybavení. Většinu z nich ovšem nejvíce zaujala prostorná fakultní knihovna. „Byla bohatě zásobená nejen odbornou literaturou, což bychom čekali, ale také velkým množstvím knih pro volný čas. Úplně nejvíc se mi ale líbily boxy, které si studenti mohou předem zarezervovat a pracovat v nich na svých projektech, případně se tam mohou v klidu učit,“ popisuje studentka Anna Vilímková.

Ekonomicko-správní fakulta byla založena v roce 1991 jako první polistopadová fakulta Masarykovy univerzity. V současné době sídlí v moderní budově na Lipové ulici v Pisárkách a poskytuje ekonomické vzdělání téměř třem tisícům studentů. Studium je zaměřeno na ekonomii, ekonomické informační systémy, finanční podnikání, hospodářskou politiku a management, národní a podnikové hospodářství, regionální rozvoj a správu. Kromě výuky se fakulta zaměřuje i na výzkumnou činnost.