Naši studenti získali cenné poznatky v rámci workshopu Soft skills

JAN ŠTĚRBAAktuálně

Ve středu 14. února 2024 se studenti třetího ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili speciálně organizovaného workshopu na téma „Soft skills“. Akce byla uspořádána v prostorách firmy AT&T v rámci jejich aktivity AT&T Believes a ve spolupráci s organizací JA Czech. Od 9:00 do 14:30 měli studenti možnost rozvíjet své dovednosti nezbytné pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Workshop byl rozdělen do čtyř výukových bloků zaměřených na klíčové aspekty profesního růstu a osobního rozvoje. První blok se věnoval tomu, jak sestavit zajímavý životopis, který upoutá pozornost zaměstnavatelů. Druhý blok přinesl cenné rady, jak se připravit na pracovní pohovor, třetí se soustředil na prezentační dovednosti a poslední část byla věnována prevenci syndromu vyhoření.

Lektory workshopu byli pracovníci firmy AT&T, kteří se na svých pracovních pozicích pravidelně setkávají s tématy, jež byla předmětem školení. Jejich praktické zkušenosti a osobní přístup přinesly studentům realistický pohled na požadavky současného pracovního trhu.

Prevence syndromu vyhoření byla pojata velmi prakticky. Žáci měli příležitost vyzkoušet si různá cvičení na protažení těla i podporu duše, některá z nich probíhala ve dvojicích nebo skupinkách. Tato část programu byla přínosná nejen z hlediska prevence vyhoření, ale také jako teambuildingová aktivita, která posílila soudržnost třídy.Reakce studentů na workshop byly nadšené. „Bylo to poučné, hodně mě zaujaly nejen prezentační dovednosti, ale i všechny informace týkající se životopisu a pracovního pohovoru. Připadaly mi do života hodně praktické a lze z nich čerpat po celý život,“ říká Eliška Sokolovská. Sofie Slaninová doplňuje: „Dozvěděli jsme se, jak zapůsobit na psychiku druhých a zároveň jak uchránit tu svoji a nevyhořet.“ Adéla Církvová vyzdvihla organizační stránku workshopu: „Nejzajímavější mi přišla část Jak uspět na pohovoru a celkově mi workshop organizačně velice dobře provedený.“

AT&T je americká firma s tradicí sahající až do 19. století. Mezi tím se úspěšně rozšířila po celém světě. Jedná se o jednoho z předních světových dodavatelů mobilních telefonů i pevných linek. Iniciativa AT&T Believes si klade za cíl změnu společnosti k lepšímu pomocí právě mnohých z takzvaných soft skills, které byly předmětem tohoto workshopu. Do nich patří například umění komunikace, schopnost vyjednávat a řešit konflikty, sebereflexe, tvořivost, či práce v týmu. Akce tak představovala unikátní příležitost pro žáky, jak se nejen připravit na budoucí kariéru, ale také jak lépe porozumět sobě a rozvíjet klíčové soft skills, které jsou dnes na trhu práce vysoce ceněné.