Myslíme na prevenci

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Ve středu 1. února proběhly v naší škole dva preventivní programy Policie České republiky: Kyberšikana a Bezpečný pohyb v silničním provozu. Beseda věnovaná kyberšikaně byla určena studentům 1. ročníku a seznámila je s možnými riziky pohybu v online prostoru. Programu zaměřeného na bezpečný pohyb v silničním provozu se naopak zúčastnili studenti 4. ročníku, kteří jeho prostřednictvím získali jasnější představu o příčinách a důsledcích dopravních nehod způsobených právě mladými začínajícími řidiči. Oba besedy přinesly studentům důležité informace i podněty k zamyšlení.

Kyberšikana

Program věnovaný kyberšikaně hodnotí studenti jako zajímavý, i když podle svých slov už většinu informací k této problematice měli. „Přednášející ale přehledně shrnula, co všechno se pod pojmem kyberšikana skrývá a na co bychom si měli dát pozor,“ říká Adam Janků, student oboru Informační technologie. „A myslím si, že spousta lidí se díky této akci nad problematikou kyberšikany opravdu zamyslela,“ dodává student.

Jedním z hlavních témat besedy byl rizikový sexting posílání textového či fotografického obsahu se sexuálním podtextem. Studenti zhlédli video natočené podle skutečné události, kdy se teenager stal obětí sextingu a spáchal sebevraždu. „Z přednášky jsme si odnesli ponaučení, že za žádných okolností není bezpečné někomu posílat odhalené fotky ani nic podobného,“ říká Ondřej Votava, rovněž student oboru Informační technologie.

Bezpečný pohyb v silničním provozu

Rovněž součástí programu o bezpečném pohybu v silničním provozu byla videa vycházející ze skutečných událostí. Asi nejvíce na studenty zapůsobil videoklip o mladém řidiči, který řídil pod vlivem alkoholu a způsobil smrt své přítelkyně. „Video bylo hodně emotivní a určitě splnilo svůj účel uvědomili jsme si, že být v kůži dotyčného řidiče bychom opravdu nechtěli,“ říká Jakub Novotný, student oboru Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost.

Studenti si také prohlédli grafy a statistiky nehodovosti a přednášející jim objasnila i pozadí některých konkrétních nehod. „Podle mě byla přednáška skutečně poučná, i když to, že není dobrý nápad řídit auto pod vlivem alkoholu, jsme samozřejmě věděli,“ říká Jiří Binko, rovněž student oboru Počítačové sítě a kybernetická bezpečnost. „Uvědomili jsme si ale, že naše špatné rozhodnutí může stát život někoho jiného,“ uzavírá student.